Jak otworzyć numer walizce zamek

Jak otworzyć numer walizce zamek


Zabezpieczenia bagażu może odbywać się za pomocą liczby blokad, które są dostępne dla Twojej walizki. Jeśli są pływające do miejsca przeznaczenia, należy rozważyć użycie USA transport Security Agencja TSA zatwierdzony blokady. Te zamki są dostępne dla personelu TSA, gdy wykorzystują specjalistyczne narzędzia do kontroli bagażu przed odlotem. Otwarcie bagażu odbywa się przy użyciu gotowych kombinacji. Zachować połączenie na osobę, więc możesz otworzyć swój bagaż po dotarciu do miejsca docelowego.

Instrukcje

1 posiadają blokadę i zestaw Zamek szyfrowy do "0-0-0."

2 Obróciæ tarcze do gotowych kombinacji numerowanych. Ustaw połączenie czerwona linia na blokadę.

3 pociągnij ogniwem w dół. Blokada zostanie otwarte.